Kategorier
Ideer & teknik Rigg & segel

Håller dina vantinfästningar?

Segling i frisk vind
Segling i frisk vind
Förstärkning av medlem #120
Förstärkning av medlem #120

Han som ”produktions-designade” våra båtar, medlem #71, förordar att man förstärker infästningarna särskilt för de inre vanten. Han rekommenderar en ca 20 cm lång metallförstyvning. De inre vantinfästningarna utsattes för större påfrestningar än man räknat med. Att infästningen är placerad i anslutning till fönstret försvagar också. Till höger ett bra exempel på förstärkning.
Kjell W Medlem #120

 

 

Rostfri profil som förstärkning vantfästen i däck. Medlem #60

  1. Skär ut ett ämne av 3 mm rostfri plåt, men ej syrafast som inte är lika starkt. Ämnet bör vara ca 80 x 80 mm. Grada alla kanter väl.
  2.  Bocka upp ca 20 mm på två motstående sidor. Basen blir då ca 80 x 40 mm som bör passa till förstärkningen i däcket.
  3.  Borra ett 8 mm hål mitt i basen.
  4.  Kolla att befintliga öglebultar är tillräckligt långa för att muttern skall få fullt fäste. Använd självlåsande mutter (Nylock) eller lägg på skruvlim.
  5. Om nya öglebultar behöver anskaffas måste man förvissa sig att de har tillräcklig hållfasthet. De som normalt finns i båtaffären kan vara av för låg kvalitet. Gå till en riggverkstad med kunnig personal.

OBS! Eftersom däcket kan vara försvagat genom fuktinträngning eller överbelastning kan jag inte ta något som helst ansvar för att denna förstärkning är tillräcklig.

reinforcement
Belastningsutjämnare av 30×30 vinkeljärn. 20cm längd rekommenderas av konstruktören. Medlem #22
profil
Täta med Sikaflex runt öglebultarna