Kategorier
Träffreportage

Årsmöte 2022

Många var kallade men få närvarade. Föredragshållaren hade blivit sjuk och glömde därför komma. Men vad gör det när två medlemmar erbjuder sig att hålla var sitt föredrag om intressanta ämnen, helt oförberedda!
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande Janne Fredriksson och mötet godkände. Ekonomisk redovisning presenteras av kassör Björn Helgeson och mötet godkände även denna. Revisionsberättelse upplästes av revisor Stig Egnell som även framförde ett sedvanligt eget skaldat kväde. Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av stämman Till ny revisor för ett år valdes Martin Carlsson och till revisorssuppleant för ett år valdes Claes Johansson. Till valberedning för kommande år förelogs och valdes Bengt Johansson och Göran Wernerfors. Eskaderns ”ständige” revisor, Stig Egnell, avtackades med presenter och blommor. Stig har varit Eskaderns revisor sedan starten och han har medlemsnummer ETT! Det var ett tag sedan Stig sålde sin MS20 men så är det med flera medlemmar; hjärtat klappar alltid för M20 och för Eskadern!
Efter mötesförhandlingar och avtackning togs en väl[1]behövlig fikapaus som klubbmästaren Ulf med hustrun Britt-Marie ordnat till på bästa sätt! Så blev det dags för två föredrag istället för det enda planerade. Först ut på plan var Hans Kjellberg som målande berättade om sin segling från Stavanger till Bayona i Spanien med en 33-fots Albin Nova. Man seglade först över från Stavanger till Orkney[1]öarna, sedan ned till Inverness för att via Kaledoniska Kanalen ta sig till Hebriderna. Seglatsen gick sedan över Irländska Sjön och till Falmouth i Cornwall samt däref[1]ter över Biscaya. Först till La Corona och sedan Bayona marina söder om Finistere för vintern. Total distans: 1475nm Stavanger till Bayona. Därefter var det Göran Wernerfors tur att berätta om sitt egenhändigt utförda byte till elmotor i MS20. Göran köpte ett paket från Greenstar Marine. Motorn, som är stor som en medelstor kastrull, monterades på det aktre motorrumet,