Kategorier
Träffreportage

”Tekniska Mötet” den 26 oktober 2021


Till Katrinelund kom 28 medlemmar och nio var med digitalt och lyssnade på David Anthin som gav en härlig exposé av Everts Taubes diktning om havet och segling. Han delade också med sig av sina egna erfarenheter från av att ha seglat i Everts kölvatten längs Bohuskusten. Detta och annat finns i Davids nya bok På kyss med Evert Taube som många mötes deltagare passade på att köpa. Kommer hans bok bli en färdplan för kommande eskaderseglingar?

Vår nye ”Klubbmästare” Ulf plockade fram kaffe, the och härligt kaffebröd vilket gav möjlighet till gott ’tjöt’.

Efter denna paus fortsatte mötet med presentation av lämpliga kartplottrar för vår båttyp med hjälp av vår teknikkunnige Claes.