Kategorier
Träffreportage

Många givande diskutioner på Temamötet 11 feb 2020

Mycket av vad som diskuterades på mötet har lagts ut här på hemsidan och i Facebook-gruppen.