Årsmötet ägde rum på Billströmska folkhögskolan på Tjörn och genomfördes även digitalt. Det fungerade förhållande vis bra. Vi kommer att fortsätta våra möten på detta sätt; dels för att det är corona säkert och dels att man delta om man inte kan ta sig till Göteborgs området.