Kategorier
Träffreportage

Årsmötet den 24 oktober 2020

Årsmötet ägde rum på Billströmska folkhögskolan på Tjörn och genomfördes även digitalt. Det fungerade förhållande vis bra. Vi kommer att fortsätta våra möten på detta sätt; dels för att det är corona säkert och dels att man delta om man inte kan ta sig till Göteborgs området.