KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I MARIEHOLM 20 ESKADERN LÖRDAG 24 OKTOBER 2020 MÖTESSTART 13.00
Plats: Billströmska folkhögskolan på Tjörn Stenkyrkovägen 16, Kållekärr
För dagordning se M20:an nr 78 har du inte numret kvar maila till marieholm20@telia.comså får du en pdf med möteshandlingar.
Om du vill delta fysisk på mötet anmäl dig till marieholm20@telia.com  senast 23 oktober. Vi iakttar social distans och den som känner sig det minsta krasslig stannar hemma.

Vi kommer även genomföra årsmötet digitalt. Om du vill delta digitalt kan du göra det via mobiltelefon (smartphone) eller dator. Anmäl ditt deltagande till marieholm20@telia.com senast en vecka innan mötet med mobilnummer och mailadress. Du kommer några dagar före mötet få ett meddelande med information om länk till mötet och som du kan använda både till mobil eller dator. Vi kommer att öppna det digitala mötet 12:30 för att alla som vill vara med ska hinna koppla upp sig i tid.  Väl mött