Kategorier
Ankring Förtöjning Träffreportage

Bryggmöte i Tumlehed den 30 maj 2017: Att angöra en brygga.

I det fina vädret fick närvarande medlemmar inte bara demonstration om hur angöra en brygga utan en hel del andra bra kunskaper:

Steve och Björns respektive MS20 har motorer av var sin generation. Steve bytte för några år sedan till en modern tvåcylindrig maskin medan Björn har en MD6B i sin.  Man demonstrerade de båda båtarnas olika egenskaper i och med att propellrarna åt  olika håll. Med Björns båt som har en vänstersvängande propeller är det mest praktiskt att lägga till med styrbordssidan mot bryggan och med Steves båt med babordssidan. Vid backning ”kastar” också de båda båtarna åt var sitt håll, Björns båt vill raka motsatsen.

Steve demonstrerade ”kajstuds” d.v.s man sätter man sätter fören mot bryggan och kör sakta framåt och gör det möjligt att komma ombord eller lämna.

Steve visade också lämpliga sätt att förtöja och Claes visade fördelarna med sitt nya ankare.

Sedan blev det eftersnack med varmkorv och fika.