Kategorier
Rigg & segel

Vajerblockbyte – få tag i specialblock är inte enkelt

Det har säkert hänt er alla. Man behöver byta storfall eller något annat fall, som sitter inne i masten. De ursprungliga blocken /trissorna är oftast specialgjorda och för länge sedan utgångna ur sortimentet. Det är trångt och smalt.

Jag behövde byta storfallet och riggaren föreslog lina istället för vajer. Det lät ju bra. Lika starkt och lättare att byta men det var då det blev problem. Blocket i masten var gjort för vajer och linan nöp, då jag hissade segel. Ingen av båttillbehörsaffärerna i och runt Göteborg hade sådana block.

Efter visst sökande fick jag kontakt med Robert Libb på Liro mekaniska verkstad. Problemet var löst Han svarvade snart till ett block motsvarande vajerblocket men anpassat för lina, som passade perfekt i den trånga skåran i masten.

Har får du adressen till Liro mekaniska verkstad.                                                                        Datavägen 41 436 32 Askim telefon 031 683383

Gör så här. Scanna en bild av ditt gamla block- ange diameter och tjocklek. Mät själv upp diameter och tjocklek på trissan och notera dina siffror. Ett skjutmått är bra för exaktheten

Värre än så var det inte

Steve Dempe