1040_sb_kok2

Pentry-skivan uppdragen. Se skiss på nästa bild.
Medlem #97