engine_fan

Den som ofta och länge använder sin diesel rekommenderas att montera en motorrumfläkt för att ventilera bort överskottsvärme. Bonus är även mindre avgasrök