BILD 2

Petter, tv och Per-Olof låter sig väl smaka