Peken gör det lättare att gå ombord och iland. Har man dessutom rullfock blir det ju extra trångt i nosen. På peket kan man även fästa en ankarrulle för att underlätta då man ligger på svaj. Vill man leka skuta kan man alltid sätta en klyvare och en jagare (eller varför inte en genacker)