Båten är mycket välskött, har varit inomhus förvarad under vinterhalvåret.
Utrustad med Autopilot 2020, Rullgenua Selldén Furlex 2020, Motor Yanmar 1 GM 1974,
mantåg 2020, badstege 2021, Peke 2019, två försegel och två storsegel, bomkapell för
storsegel, rullfockskapell, sprayhood, bomkapell, dynor i ruffen, fendertar,
förtöjningstampar, dragg med kätting och lina, batteri, teaktrall i sittbrunn, bord att nyttja i
ruff och sittbrunn, brandsläckare, länspump, el panel med USB och 12 volts uttag, flaggstång
med flagga, diverse sjökort, manualer, ljudisolering i motorrum 2020, huvudströmbrytare,
Varje år på hösten bytt olja och oljefilter. Kört igenom kylsystemet med glykolblandat vatten
varje höst inför upptagningen. Bytt impeller varje år. Bytt dieselfilter vart annat år. Bytt
zinkanod i motorn vart annat år. Till båten kan levereras transportvagga och eller stöttor.
Båten ligger på båtplats i Valbodalen Lysekil.
Pris 25 000 Kontakt lennart@kallerdahl.se