Årsmötet: …äger rum på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg tisdag 19 April kl 19 men även digitalt via Google Meets.

Bryggmötet… …planerar vi äga rum i Kullavik i andra halvan av maj. Minst korvgrillning och allmänt mingel är planerat.

Juniseglingen 12 – 18 Juni  Se inbjudan i kommande M20:a.

Augustiseglingen 15-18 August  Se inbjudan i kommande M20