Medlemsantalet är för närvarande drygt 200. Som medlem i Eskadern får Du inbjudan till våra klubbträffar och eskaderseglingar. Du får en medlemsstandert, en almanacka med bilder på Marieholm 20 båtar, möjlighet att köpa klubbprylar, medlemsbladet hemskickat i brevlådan och framförallt: Gott tjot med likasinnade och praktiska råd kring båt, motor och säkerhet.

Alla personer som är intresserade av Marieholm 20-båtar kan bli medlemmar i Eskadern. Medlem äger rätt att föra standert i riggen med nummer som följer medlemmen.

Så här gör Du för att bli medlem:

Skicka e-post till kassören, Björn Helgesson, bj.he@telia.com som innehåller:
Namn, Adress, Telefon, även mobilnummer, E-postadress.
Båtens namn, Båtens modell; MS, AC eller S, Båtens skrovfärg, Segelnummer, Hemmahamn (ort),
Sätt samtidigt in 350 kr på plusgiro 159 35 30-7 och skriv ditt namn och telefon som avsändare samt Marieholm 20 Eskadern som mottagare. När kassören fått dessa uppgifter och inträdesavgift på 350 kr så sänds medlemsstandert och dekaler samt stadgar och medlemsförteckning. Sedan är medlemsavgiften 200 kr per år.

De flesta medlemmar finns för närvarande på västkusten men vi har även medlemmar i Bergeforsen, Stockholm, Habo, Karlshamn och Oslo.