Aktiviteten på forum har varit låg och diskussionerna få. Därför har vi bestämt att llägga ner Forum.

Föreningen har sedan årsskiftet en Facebook grupp: Marieholm 20 Eskadern. Alla medlemmar är välkomna att vara med.