Då jag köpt en större segelbåt vill jag sälja m in röda MS20, nr 397. Segelklar men med gamla segel. Motor MD1 med ny Dynastart 2014, nytt tändningslås + elkomponenter till detta, nytt 1-spaksreglage. Motorn går bra.

Köpte båten av ett dödsbo och den behöver en uppfräschning. Begär 14.500 eller bud, för jag behöver bara en båt. Båten är sjösatt och kan provas. Ej riggad, men det kan lätt ordnas.

Mailsvar till ronny.tornspiran@telia.com eller tel 070-7557806 till Ronny Svensson

20170526