Fram med kamerorna! Foto: Filip Andersson

Fram med kamerorna! Foto: Filip Andersson

Inför kommande års Eskaderalmanacka tar vi gärna emot bidrag i form av bilder. Försök att fånga bilder med liv och rörelse, gärna med människor i full aktivitet. Eller kanske en stämningsfylld aftonbild strax efter solnedgången.

Mejla bilderna till claes.andersson@telia.com så kommer dina bilder att vara med vid uttagningen.

Tänk på följande: Vanlig 10×15 – kopia (liggande format), negativ eller diapositiv går utmärkt. Fotar Du digitalt bör bilden vara minst 1800x 1000 pixlar. Tänk på att bilden kan behöva förstoring. Huvudmotivet bör ta upp större delen av bilden. Bilder tagna med mobilfelefon går också bra.
Ange var bilderna är tagna så vi kan ange det och ditt namn under bilden.

Sänd in dina bilder till:
Claes Andersson, Stenhuggargatan 26, 453 34 Lysekil
eller mejla till Claes.

För styrelsen Marieholmseskadern Claes Andersson
Teknik- och almanacksansvarig

Marieholm 20 Eskadern

Arbetsmodell för juryns arbete med almanacksbilderna

 Syfte
1 Engagera medlemmarna i deras båtintresse och att visa upp sin båt
2 Spegla en rapsodi av årets händelser

Arbetsmodell
1 Juryn ser till att max två bilder av samme fotograf/båt går till den slutgiltiga omröstningen
2 Slutbedömningsjuryn/styrelsen väljer ut de tolv mest lämpliga bilderna. Härvid skall hänsyn tagas till geografisk spridning, olikartade händelser i materialet , hamnbilder och aktionbilder. Stor vikt skall läggas vid att bilderna någorlunda kan sammankopplas med vår/sommar/höst och vinter.
3 Juryn bör undvika att ge bästa bildpriset upprepat till samme medlem
4 Goda beskrivningstexter skall finnas till varje bild liksom att fotografen anges