Förändringar i styrelsen

Göran Falke har lämnat over vakten

Marieholm 20 Eskaderns mångårige sekreterare Göran Falke har bestämt sig för att lämna sin plats i styrelsen åt yngre krafter. Glädjande nog har Göran lovat att biträda oss alla i många år framåt och aktivt deltaga i vårt gemensamma intresseför kust och hav.

Vi har alla uppskattat hans kamrat känsla och önskar honom allt gott för de kommande åren.

Ny sekreterare

Jan Fredriksson tar över sysslan som sekreterare efter Göran Falke. Jan är ledamot av styrelsen sedan 2012.

 Ny i styrelsen

Stig Björner heter senaste tillskottet i Eskaderns styrelse. Till en början kommer Stig att vara idéspruta och stå för utveckling an styrelsen och Eskadern.

 Mer information om styrelsen hittar du på : https://marieholm20.com/foreningen/styrelsen/