Vi ställer in alla vårens aktiviteter: årsmötet den 16 april samt bryggmötet 27 maj p.g.a. rådande Coronasmitta.
Mer information kommer med M20:an i nästa vecka.
Styrelsen