Temat för bryggmötet är att förtöja och ankra i naturhamn. Vi försöker dela med oss om allehanda erfarenheter och tips för en säkerförtöjning. När vi är klara blir det korv & bröd.
Vägbeskrivning: I Kungälv tag väg 168 mot Marstrand. I Ytterby tag vänster in på Vedhallsvägen. I Tofta Vägskäl håll höger mot Kovikshamn så är du strax framme.