Plats: Katrinelundsgymnasiet, Göteborg.
Kallelse och dagordning i senaste numret av M20:an.