Marieholm 20 Eskadern inbjuder till Tekniskt möte onsdagen den 24 oktober

med start 18.00 – 20.00

hos Erlandsons Brygga i Sisjön