I år blir det en seglingsvecka bland gamla minnen och platser. Vi tar det lite vackert och lägger mer tid på angenäma måltider, tävlingar och studiebesök i hamnarna. Alla natthamnar har bryggor och toaletter. Som vanligt räknar vi med, att det kommer båtar från såväl sydliga som nordliga hamnar. Första och sista dagen är därför avsedd för segling till ”starthamnen”.

Årets planerade hamnar

  • Söndag 10 juni och söndag 17 juni (Transportdagar) Natthamn: Källö Knippla och Grundsund
  • Måndag 11 juni Skärhamn – Första gemensamma natthamnen
  • Tisdag 12 juni Lysekil
  • Onsdag 13 juni Malmön via Smögen
  • Torsdag 14 juni Käringön via Gullholmen
  • Fredag 15 juni Mollösund via Altarholmarna
  • Lördag 16 juni Klädesholmen

Man kan ansluta enligt schemat eller den dag eller plats man själv vill. Man kan avbryta på samma sätt, bara man meddelareskaderledningen.

Planerade aktiviteter, de flesta är gratis men några tar entreávgift:

Så var det att vara lots-Altarholmen / Blåmusselodlingar och musselsoppa / Vikarvets museum / VM i Marieholm 20
Eskaderns regi / Måseskärs fyr / Kristinebergs Marinbiologiska Station i Fiskebäckskil / Skepparhuset på Gullholmen /
Fiskemuseet på Klädesholmen / Minnestavlorna över omkomna fiskare på Käringön och pastor Simsson / Makrillfiske och gemensam måltid på fångsten / Sillkalaset. Enkla spel och tävlingar på kvällen.

Allt kanske inte blir av men det mesta!!!

Gemensamma måltider – vi äter i varandras båtar och skepparmöte varje morgon.

Anmälan skickas med e-post till: dempe@swipnet.se eller till:

bj.he@hotmail.com

Vi ses på havet

Björn och Steve