Två decennier med Marieholm 20 Eskadern

Det firar vi med en sprakande fest på Flottans hus på Nya Varvet i Göteborg. Det blir några kort föredrag om Eskadern med bildspel, Quiz och kåseri. Det blir levande musik (Taube & maritimt)

Buff’é i form av klassiska plankor med kött eller fisk. Vin och öl till självkostnadspris. Kaffe och tårta.

OSA den 23 april (anmäla till Björn via e-post bj.he@telia.se eller sms till 0702-613018.