Torsdagen den 19 april 2018 med mötesstart kl.18.00
Plats: Katrinelundsgymnasiet Sal 213, Skånegatan i Göteborg
Dagordning: Stadgeenliga förhandlingar och presentation av vårens och sommarens aktiviteter.

Det blir kaffe och bulle med allmänt prat. Sedan blir det en berättelse om att resa på Götakanal med Marieholmsbåtar.